20. 2. 2023

Cíle udržitelného rozvoje (SDG) a jak je využít v marketingové strategii

Autor Jelének

O cílech udržitelného rozvoje (neboli SDGs) jste již pravděpodobně slyšeli. Jde o mezinárodně sdílený program pro globální udržitelnost, který v roce 2015 vypracovalo OSN. Soubor těchto cílů má pomoci vyřešit aktuální palčivé problémy lidstva od extrémní chudoby přes nerovnost a nespravedlnost až po rostoucí tempo změny klimatu naší planety. Tzv. Agenda 2030 vyzývá všechny, včetně soukromého sektoru, aby do své strategie tyto cíle zakomponovali. 

Ale proč je to důležité i pro vaši marketingovou strategii?

Samozřejmě, že tyto cíle mají skvělý sociální dopad a je skvělé spojit se za jednotnou vizi lepší budoucnosti. Ovšem přináší s sebou i další skvělý benefit – pomohou Vám vyprávět ten správný příběh. A příběh je to, co vás odlišuje od konkurence. Je to to jediné, čím dnes můžete zaujmout své zákazníky ve světě, který je přeplněný reklamami a obrovskou konkurencí. 

ESG vs SDG

V širším měřítku pociťujeme, že se mnoho firem zaměřuje na tzv. ESG (Enviromental, Social and Governance), tedy na řízení společnosti s ohledem na environmentální a sociální aspekty. Ve zkratce jde o strategii investic, které zároveň splňují společensky odpovědné chování. Ovšem není od věci zajít ještě dále, překročit standardní rámce ESG strategie a orientovat se na jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje. To vám nabídne hned konkrétně uchopitelné směřování. 

Poslední dva roky na workshopech, kde s klienty řešíme celou strategii značky, zakomponováváme hned na začátku SDGs do vize a účelu. Může to být skvělým rozlišovacím prvkem od konkurence. V globálním průzkumu společnosti PwC vyšlo, že 78 % občanů nyní s větší pravděpodobností nakoupí od společností, které se přihlásily k agendě cílů udržitelného rozvoje.

Ovšem je také velmi důležité, jak se tyto cíle komunikují. 

Samotné cíle se stále mohou zdát široké, ambiciózní, komplikované a vzájemně příliš propojené. Proto jsme přesvědčeni o důležitosti jejich zjednodušení do přesvědčivých a důvěryhodných příběhů. Kromě toho je zásadní zaměřit se na jejich konkrétní cíle a zúžit každý jednotlivý fakt do příběhu. Čím hlouběji se dostanete, tím autentičtější a pravdivější příběh budete mít. Jen díky tomu zákazníci pochopí vaše hodnoty a myšlenky. Data a analýzy slouží k přesvědčování, ale přesvědčivé příběhy jsou tím, co zvýší důvěru lidí ve vaši značku. 

Z mnoha průzkumů také vyplývá, že mileniálové mají tendenci více důvěřovat značkám, které které jim něco sdělují. Nedají již na přímočaré tradiční reklamy, ale dávají přednost pocitu lidské a osobní blízkosti, spojení.

Jaké všechny cíle udržitelného rozvoje neboli SDG jsou?

cíle udržitelného rozvoje (SDG)

Vybrali jsme několik cílů SDG na kterých vám ukážeme příklady, jak je implementovat v komunikační strategii. 

Cíl 5:  Dosáhnout genderové rovnosti

Cíl udržitelného rozvoje 5 se týká rovnosti žen a mužů a zaměřuje se na „ukončení všech forem diskriminace“. Investice do rovnosti žen a mužů není jen správná věc, ale studie z roku 2017 odhalila, že mileniálům záleží na rovnosti žen a mužů na pracovišti mnohem více než starším generacím a vnímají ji jako zásadně důležitou. Vzhledem k tomu, že

tato generace tvoří vaši současnou a ještě více vaší budoucí cílovou skupinu, může pro vás být zásadní, abyste myšlenky rovnosti zapojili do svých marketingových a komunikačních strategií. 

Nehledě na to, že implementovat tento cíl pro vás nemusí být vůbec jakkoliv náročné. Zaměřte se na příběhy, které vznikají u vás ve firmě. Vyjádřete se k platové nerovnosti, komunikujte jasně a transparentně. 

Cíl 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

Cíl udržitelného rozvoje 7 se zaměřuje na „cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energie pro všechny“. Obzvláště v posledních letech se energie stává větším a větším tématem. V současné době je známo, že ve srovnání s fosilními palivy, přináší obnovitelná energie mnoho výhod společnosti a životnímu prostředí: je čistší, je z dlouhodobého hlediska méně nákladná a podporuje světový přechod k ekologickému zemědělství.

Společenská diskuze ohledně životního prostředí je obrovská a studie společnosti NREL  ukázala, že více než 80 % respondentů se zajímá o využívání obnovitelné energie. To znamená, že společnost, která aktivně podporuje využívání obnovitelné energie, bude z dlouhodobého hlediska vnímána pozitivně. 

Může jít o naprosté drobnosti, které můžete komunikovat. Běží váš web nebo e-shop na zelené energii? Nebo sídlíte v udržitelné budově? Mají vaše produkty nižší uhlíkovou stopu než u vaší konkurence? Možností, které v dnešní době můžete využít je mnoho. Komunikujte to svým zákazníkům, informujte je o tom, že jejich nákup byl šetrný k životnímu prostředí. 

Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Podle společnosti PwC se zákazníci stále více zajímají o společnosti, které dodržují základní lidská a pracovní práva. 

Ve skutečnosti jsou podniky, které podporují zaměstnanost a hospodářský růst prostřednictvím hodnotového řetězce, čelí nižšímu riziku poškození pověsti. Ať už jde o to, že přestanete podporovat dětskou práci a výrobu v zemích třetího světa za špatných podmínek nebo produkty, které vzniknou v chráněných či sociálních dílnách. 

Přibližte svým zákazníkům, za jakých podmínek vaše produkty vznikají, nechte je nahlédnout do své dílny či ateliéru. Sdílejte příběhy lidí, kteří za tím stojí a dodejte svému příběhu lidskou tvář. 

Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Tento cíl je jedním z nejširších cílů udržitelného rozvoje. 

Může jít například o problematiku plýtvání potravinami u gastro podniků. Jak uvádí se plýtvání potravinami stává stále více větším problémem a mnoho lidí si tento problém uvědomuje. 

Dále může jít o recyklaci – vratné obaly a recyklované materiály dnes vidíme téměř všude a i to může zásadně ovlivnit rozhodovací proces vašich potenciálních klientů. 

Budoucnost marketingu a reklamy

Marketing může podpořit udržitelný růst vytvářením přesvědčivých zážitků na pomezí účelu a inovace. Proto účinná reklama závisí na tom, zda pomůže společnostem vytvořit smysluplnější svět pro jejich zákazníky tím, že určí společenský účel.

Úkolem marketingu je ukázat, jak by různé produkty mohly řešit sociální problémy vzhledem k různým společenským souvislostem. Vzhledem k tomu, že budoucnost marketingu spočívá ve vytváření zážitků, které činí život spotřebitelů nejen efektivním, ale také smysluplným a pevným, vyvíjí se i role marketingových manažerů. Aby se marketingoví ředitelé vypořádali s požadavky nové generace spotřebitelů, měli by se snažit o sladění produktu a účelu a posílit etické hodnoty a závazky.

CMO jsou také schopni posoudit účel společnosti a zavedené akční programy. CMO může firmu skutečně pozitivním způsobem postavit před úkol a říci: ‚Jaké jsou ty programy? Investujeme dostatečně nebo děláme dostatečné kroky v rámci celé organizace? 

Noví spotřebitelé vyžadují a zaslouží si od společností vyšší sociální a environmentální etiku. Marketing musí převzít větší díl odpovědnosti za řešení některých existujících problémů tím, že sladí účel a inovace, etiku a podnikání.

Další články

Je čas zavést ve firmě AI?

Je čas zavést ve firmě AI?

AI nám nedá pokoj. Listopad 2022 už bude navždycky spojen s velkým boomem umělé inteligence. Některé firmy začaly okamžitě implementovat AI do svých produktů i pracovních postupů, zatímco někteří vyčkávali. A teď, téměř dva roky poté se zdá, že někteří už lehce...

Vše, co potřebujete na dobré SEO + workbook ke stažení zdarma

Vše, co potřebujete na dobré SEO + workbook ke stažení zdarma

SEO – magická formule, která Vám zaručí přísun návštěvníků a úspěch. Co to ale vlastně je? Co to znamená a proč je to tak těžký? Jsou to kouzla a nebo se to dá naučit? Každý výkladový článek, každá učebnice, každý slovník a každý markeťák začne slovy “SEO neboli...

Meta odměňuje tvůrce – jaké nové příležitosti můžete využít

Meta odměňuje tvůrce – jaké nové příležitosti můžete využít

S blížící se Vánoční sezónou se pojí i vyšší čas strávený na sociálních sítích. Je to trend, který se teď rozhodla využít i společnost Meta. Ta se rozhodla tvůrcům pomoc využít této příležitosti a vydala tak nové nástroje a funkce, kterých mohou influenceři a tvůrci...